zał. nr 1 do zarządzenia nr Nr 13/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
z dnia 29.04.2020 roku

Dni wolne od zajęć dydaktyczno − wychowawczych

w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

w roku szkolnym 2019/2020

Data Dzień tygodnia Święto − dzień ustawowo wolny od pracy Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć dydaktyczno − wychowawczych
2-3 stycznia 2020 r. czwartek piątek   Liceum
8,9,10 czerwca 2020 r. poniedziałek wtorek środa Matura  Szkoła podstawowa Liceum
16,17,18 – czerwca 2020 r. wtorek środa czwartek Egzaminy ósmoklasisty Szkoła podstawowa Liceum
1 czerwca 2020 r. poniedziałek Dzień Dziecka/ Dzień Sportu Szkoła podstawowa Liceum
12 czerwca 2020 r. piątek Dzień po Bożym Ciele Szkoła podstawowa Liceum