Z przyjemnością informuję , że uczniowie z klasy IVb i kl. VIa  naszej szkoły zrealizowali międzyszkolny  projekt historyczny pt. "Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak?" .    Projekt dotyczył poznania największych polskich wynalazków i ich odkrywców.

Partnerzy  z 25 szkół, realizując wspólne działania i aktywności poznawali świat nauki i wpływu odkryć na życie ludzi. Nauczyciele zaproponowali i współtworzyli  takie zadania, aby uczniowie pracowali w zespołach międzyszkolnych i dzięki temu kształcili kompetencje kluczowe.  Uczniowie mieli możliwość nawiązania kontaktów a w przyszłości współpracy w ramach działań eTwinning. W projekcie wzięło 112 uczniów w różnym wieku ze szkół podstawowych Uczniowie od samego początku zostali zaangażowani w aktywności projektowe i mieli realny wpływ na decyzje dotyczące wyboru wynalazców. Pracowali w zespołach międzyszkolnych i razem tworzyli kolekcje zebranych wiadomości o danym wynalazcy w programie Wakelet. Opracowali pytania do quizów dla innych zespołów o swoim wynalazcy, opracowali logo projektu.. Zaproponowali także pytania do escape roomu w wersji online.

Wspólna praca wymagała od uczniów działań projektowych i zwrócenia uwagi na materiał znaleziony i wstawiony w kolekcję przez członków zespołu. Selekcja materiałów dostępnych w Internecie spowodowała, że kolekcje były atrakcyjne dla innych członków - a swoją wiedzę o danym wynalazcy wszyscy mogli przećwiczyć za pomocą różnorodnych quizów stworzonych przez dany zespół. Partnerzy pracowali ponad miesiąc.  Rezultatem końcowym projektu są stworzone międzyszkolne kolekcje Wakelet dotyczące 5 wynalazców i 2 escape roomy: online i stacjonarny  współtworzone  przez nauczycieli. Projekt był realizowany w ramach działań "Mój pierwszy projekt z Ambasadorem eTwinning". Zyskał uznanie i otrzymał Krajową Odznakę  Jakości.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w projekcie

Uczniowie z klasy IVb i VIa

Szkolny koordynator projektu Marzena Gęśla

Efekty naszej pracy

https://etwinning.pl/escape-room-czy-wiesz-ze-wynalazl-to-polak/?fbclid=IwAR314owakoPw1-HQTlfv4LHk9GAIhHfUUa5pvNFuQKWlR4EiUi5_wu4SbVE

Partnerzy w naszym projekcie : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14g5YWR65PGTiAfjMKRw8CkmGnBzgf8Wd&ll=51.7484561580173%2C19.3220546&z=6

https://wakelet.com/wake/_L6OCzvm3d-25a9pNubWy

https://wakelet.com/wake/adJXzLiPvCaW2dbIDW_C-

https://wakelet.com/wake/LFbaOGfm249K1acr0V3b6

https://wakelet.com/wake/F80wPQ_pOJGUyCe-Fwz6c

https://wakelet.com/wake/lhsEWQ7NoawDEUpEnmI8H

 

https://view.genial.ly/602ec3311afebe0d9b7d82eb/game-breakout-dzien-nauki