9 września 2023 roku o godz. 15.00 na Placu M. Siekluckiego w Krasnobrodzie odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Wzięli w nim udział pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, Pan Radosław Cios – Mairot - Przewodniczący Rady Miasta, Pani Katarzyna Lipska z Centrum Informacji Turystycznej oraz Pan Andrzej Gontarz – wokalista zespołu Krasnobrodzki Gospel oraz rodzic uczennic ZS w Krasnobrodzie. Scenariusz przygotował Pan Paweł Murdzek, nauczyciel ZS w Krasnobrodzie, który prowadził imprezę. Dekorację przygotowały: Pani Halina Gontarz oraz Pani Marzena Kuniec - nauczycielki ZS w Krasnobrodzie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Bernadeta Włodarczyk – Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie, która serdecznie powitała zebranych, przypomniała cele akcji oraz przedstawiła osoby biorące w niej udział.

Następnie głos oddano Pani Krystynie Czapli – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, która rozpoczęła Narodowe Czytanie. Z kolei głos zabrał Pan Paweł Murdzek, który zaprosił wszystkich nad Niemen.

Zaczęto od sceny, w której wystąpili: Marta Korczyńska, Justyna Orzelska oraz Jan Bohatyrowicz. Pani Marzena Teterycz zaśpiewała fragmenty pieśni wykonywanych przez Martę Korczyńską, natomiast Pani Marzena Kałuża oraz Pan Andrzej Gontarz – „Ty pójdziesz górą, a ja doliną”. Pani Mariola Czekirda (narrator) prezentowała fragmenty powieści, wprowadzając w kolejne sceny.

Z kolei wystąpili: Pani Renata Nowosielecka i Pan Radosław Cios – Mairot, którzy przedstawili rozmowę Benedykta z Emilią o braku możliwości porozumienia się małżonków.

W kolejnej scenie Pan Jarosław Jabłoński jako Teofil Różyc zwierzał się Marii Kirłowej (Pani Dominika Smyk – Czekirda) ze swojej fascynacji Justyną Orzelską.

Pan Radosław Cios – Mairot (Benedykt Korczyński) oraz uczeń klasy II LO w Krasnobrodzie – Kacper Greszta (Witold Korczyński) odbywali trudne rozmowy ojca z synem na temat konieczności zmian społecznych, konfliktów między dworem a wsią.

Przedstawiona została również scena, w której Zygmunt Korczyński (Pan Andrzej Żurawski) proponuje Justynie Orzelskiej (Pani Marzena Kałuża) zamieszkanie wraz z nim i jego żoną w Osowcach.

Byliśmy również świadkami przejmującej sceny rozmowy matki z synem, czyli Andrzejowej Korczyńskiej (Pani Justyna Kwaśniewska) i Zygmunta (Pan Andrzej Żurawski), o jego planach sprzedaży Osowiec, braku szacunku dla tradycji patriotycznych.

Narodowe Czytanie zamknęła dyskusja na temat oświadczyn Teofila Różyca, w której udział wzięli: Maria Kirłowa, Justyna Orzelska, Emilia Korczyńska, Benedykt Korczyński, a także Bolesław Kirło (Pan Kazimierz Mielniczek) oraz Julia Nowosielecka (klasa II LO) jako Teresa Plińska. Propozycja zamążpójścia została odrzucona przez Justynę, która była już zaręczona z Janem Bohatyrowiczem.

Następnie głos zabrał Pan Paweł Murdzek, który odczytał końcowy fragment powieści, po czym Pani Bernadeta Włodarczyk serdecznie podziękowała wszystkim za organizację kolejnej edycji Narodowego Czytania. Ta impreza to jedna z wielu okazji, by pokazać bliską i udaną współpracę z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie oraz Centrum Informacji Turystycznej.

Po raz kolejny mogliśmy się przekonać o niesamowitym talencie aktorskim nauczycieli ZS w Krasnobrodzie oraz zaproszonych gości. Sceny z udziałem Emilii i Benedykta wywoływały śmiech i jednocześnie pokazywały, że problemy małżeńskie, przedstawione w utworze, nadal są aktualne. Pełna bólu i pasji rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem wyciskała łzy wzruszenia. Zachwycał śpiew Justyny i Jana oraz Marty. Wszystko to na tle pięknej dekoracji, która oddawała ducha powieści oraz budziła podziw.

Monika Potocka