Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

Klasa IV a właśnie zakończyła kolejną edycję Programu Antynikotynowego Edukacji Zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”

Celem programu było przekazać rodzicom (były też zajęcia dla rodziców) i uczniom wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związane z tym obszarem. Zajęcia były realizowane na godzinach wychowawczych. Program składał się z 6 lekcji na których uczniowie m. in. dowiedzieli się dlaczego palenie jest niezdrowe, jak być asertywnym, dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą, jakie są skutki palenia, co zrobić, żeby nie palić oraz, żeby inni nie palili.

Aby zajęcia były atrakcyjne uczniowie pracowali różnymi metodami: metoda projektu, praca w grupach, praca w parach. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, mieli własne pomysły na rozwiązywanie różnych problemów. Na zakończenie dzieci wykonały w grupach plakaty na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i e-papierosów oraz wymyśliły komiks, który miał na celu pokazanie postaw asertywnych w stosunku do osób namawiających do palenia.

Dzieci w wieku 9-10 lat stanowią grupę o dużym potencjale rozwojowym, dopiero zaczyna kształtować w sobie cechy i nawyki, które mogą pozostać z nimi na całe życie. Dlatego tak ważne jest podejmowanie wobec nich odpowiednio zaplanowanych działań w zakresie profilaktyki palenia tytoniu i e-papierosów. Profilaktyka palenia tytoniu i e-papierosów to jedno z ważniejszych zadań, które w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia powinno być na stałe wpisane w oddziaływania edukacyjno-wychowawcze.

Joanna Górnik

© 2019 Zespół Szkół w Krasnobrodzie