Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA oraz innych SPECJALISTÓW

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy i Międzynarodowych Dni Psychologa w naszej szkole opracowano projekt, który powstał z myślą zwiększania wśród uczniów świadomości na temat psychologii, logopedii i pedagogiki, a także rozbudzeniu ciekawości i zainteresowania wspomnianymi dziedzinami. Zaproponowany przez nas program za główny cel stawia sobie integrację całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców i nauczycieli) ponieważ adresatami oddziaływań wszystkich specjalistów świadczących usługi na terenie naszej szkoły są wszystkie wymienione osoby. Przygotowane przez nas warsztaty, gry, zabawy i spotkania dają możliwość bliższego poznania się uczniom, rodzicom i nauczycielom w przedszkolu i w szkole. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej pozwala w bezpieczny i przyjazny sposób nauczyć dzieci i młodzież zawiązywania satysfakcjonujących relacji społecznych, a także kształtować samoocenę. Proponowane w projekcie ćwiczenia rozwijają samowiedzę, umożliwiają samopoznanie, dzięki czemu młody człowiek łatwiej odnajduje własne miejsce i rolę w społeczności klasowej, a później w innych relacjach społecznych. W programie duży nacisk położony został na poznanie zasad poprawnego nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, zasad zdrowej rywalizacji oraz adekwatnego przekazywania i odbioru emocji. Zadania stawiane do wykonania mają wyzwolić spontaniczność dzieci, również w kontakcie z rodzicami i nauczycielami.

Celem naszego projektu jest także profilaktyka logopedyczna. Mowa odgrywa ważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Dzięki odbieraniu i rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia i precyzyjnej komunikacji zdobywa potrzebne mu informacje, wyraża własne myśli, uczucia i pragnienia. Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości. Aby przybliżyć uczniom i rodzicom ten ważny aspekt rozwoju przygotowano dla nich cykl gier i zabaw logopedycznych, a także łączone warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców w wieku przedszkolnym ponieważ to właśnie wiek przedszkolny jest najważniejszym i decydującym okresem w kształtowaniu i rozwijaniu mowy dziecka.

Kolejnym obszarem, któremu poświęcony jest nasz program jest nauka, a konkretnie pomoc dziecku w jej przyswajaniu. Jak wiadomo szkoła za jeden z nadrzędnych celów stawia sobie wyposażenie dzieci w konkretną wiedzę, która w przyszłości uczyni z naszych dzieci wykształconych, wartościowych, samodzielnie myślących ludzi. Czasem jednak należy dziecku wskazać drogę, w jaki sposób ma sięgać po tą wiedzę. Szkoła pomaga uczniom w wielu obszarach ich funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego.

Rozwój wymienionych obszarów to główny cel pracy wszystkich nauczycieli, ale w znacznej mierze też specjalistów – pedagogów, logopedów, psychologa, oligofrenopedagoga, którzy swoją ciężką pracą, nieustannie starają się w jak najlepszy sposób pomóc dzieciom i młodzieży rozwijać siebie.

Opracowany przez nas projekt adresowany jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz ich rodziców.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, opartymi na aktywności własnej uczestników. Ćwiczenia oparte są na metodzie uczenia się przez doświadczenie, służą doskonaleniu osobowości uczniów.

Tegoroczny projekt obejmował:

  1. Warsztaty logopedyczne dla rodziców wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym: prezentacja nt. Podstawowych aspektów rozwoju mowy i terapii logopedycznej oraz wspólne wykonanie pomocy/zabawek logopedycznych do pracy z dzieckiem w domu. (termin 15.03.2019)
    Prowadząca:
    logopeda Małgorzata Lipczewska–Litwińczuk.
  2. Wystawa plakatów wykonanych przez uczniów uczęszczających na terapię logopedyczną, nt. ćwiczeń w gabinecie logopedycznym. Prowadząca: logopeda Grażyna Krzeszowska
  3. Szkolne rozgrywki logopedyczno – psychologiczno - pedagogiczne - quizy, gry i zabawy drużynowe i klasowe.(11-15.03.2019) Prowadzące: logopeda Małgorzata Lipczewska– Litwińczuk, logopeda Grażyna Krzeszowska, psycholog Angelika Nowińska – Borowiec
  4. Warsztaty dla rodziców wraz z dziećmi z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz integracji sensorycznej (28.03.2019) Prowadzące: psycholog Angelika Nowińska – Borowiec, logopeda Małgorzata Lipczewska– Litwińczuk, pedagog specjalny Justyna Kwaśniewska,
  5. Warsztaty dla rodziców dzieci szkoły podstawowej „Jak pomóc dziecku w nauce?”(20.03.2019) Prowadzące: pedagog Krystyna Piwko,
  6. Nagranie filmiku z udziałem uczniów naszej szkoły, pt. „Szkolni pomagacze”. Dziennikarzami i operatorami kamer byli uczniowie szkoły, zaś wywiadów udzielały dzieci z przedszkola.

Opiekunowie: logopeda Małgorzata Lipczewska– Litwińczuk, psycholog Angelika Nowińska – Borowiec.

EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...
EUROPEJSKI DZIE...

© 2019 Zespół Szkół w Krasnobrodzie