Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

10 czerwca gościliśmy w naszej szkole poetkę i pisarkę związaną z naszym regionem oraz z nasza szkołą -panią Marię Domańską. W kameralnym spotkaniu wzięli udział uczniowie z różnych klas.

Po krótkim wywiadzie prowadzonym przez jedną z uczennic, poetka  opowiadała o swoich pierwszych krokach pisarskich, dając wskazówki i zachętę do podejmowania własnych prób. Następnie uczniowie prezentowali  twórczość  pani Marii. Młodsze dzieci czytały bogato ilustrowane książeczki jej autorstwa, starsi uczniowie wybrane wiersze, a nasza poetka najnowsze swoje utwory. Niektóre wiersze zostały przetłumaczone na język angielski przez panią Magdalenę Flis i pięknie wybrzmiały na naszym spotkaniu.

Dziękujemy pani Marii za poświęcony nam czas i życzymy wydania kolejnych tomików.

Marzena Jabłońska

Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...
Spotkanie z poe...

© 2019 Zespół Szkół w Krasnobrodzie