Corocznie dnia 14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Zainicjowany został przez Fundację Ekologiczną ARKA. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi Polaków na szkodliwość spalania śmieci w piecach domowych. Uczniowie Zespołu Szkół w Krasnobrodzie od kilku lat aktywnie włączają się w obchody tego dnia.

W bieżącym roku szkolnym zorganizowaliśmy happening. Uczniowie klas IVa, IVc, VIa i VIb wraz z wychowawcami przeszli ulicami Krasnobrodu w barwnym korowodzie niosąc plakaty ostrzegające przed szkodliwością palenia śmieci. Dzieci rozdawały także przygotowane własnoręcznie ulotki skierowane do mieszkańców miejscowości. Tego dnia uczniowie spotkali się również ze strażakami, którzy wskazali na zagrożenie pożarowe związane ze spalaniem śmieci oraz zapoznali z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas pożaru. Największe emocje wzbudziło oglądanie wozu strażackiego i jego wyposażenia. Serdecznie dziękujemy panom Stanisławowi Łubiarzowi i Pawłowi Sachajce za zorganizowanie tego spotkania.

 

Wyniki konkursu na najlepszą ulotkę dotycząca szkodliwości spalania śmieci:

I miejsce –  Kamila Szymańska z kl. VI a

II miejsce –  Kinga Majdanik z kl. VI b

III miejsce –  Karolina Sowa z kl. VI b

III miejsce - Łukasz Seńko z kl. VI a

Prace wyróżnione:

- Maciej Kołtun z kl. V a

- Magdalena Burda z kl. IV b

- Wiktoria Nowak kl. IV b

- Barbara Gałka z kl. VI a

-  Marcin Galant z kl. VI a

- Magdalena Misztal z kl. VI a

- Hubert Jabłoński z kl. VI a

- Patryk Adamowicz z kl. VI a

- Dominik Borek z kl. IV b

- Paula Wyszyńska z kl. VI b

 

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody zakupione ze środków przeznaczonych na działania z zakresu edukacji ekologicznej pozyskanych z WFOŚiGW oraz Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Joanna Burda

 

DZIEŃ CZYSTEGO ...
DZIEŃ CZYSTEGO ...
DZIEŃ CZYSTEGO ...
DZIEŃ CZYSTEGO ...
DZIEŃ CZYSTEGO ...
DZIEŃ CZYSTEGO ...
DZIEŃ CZYSTEGO ...
DZIEŃ CZYSTEGO ...