Konkurs na „Najlepszego Czytelnika Miesiąca Października"

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

- Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.

- Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur.

- Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.

 

Regulamin konkursu:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

2.Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wiekowe:

- klasy II-IV

- klasy V-VIII

- liceum

3.Ocenie konkursowej podlega liczba wypożyczonych książek w miesiącu październiku, aktywność i kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem jest, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2019 r.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Organizator konkursu − biblioteka szkolna