Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

Terminarz oceniania i klasyfikowania pobierz
Arkusz samooceny pobierz

 

Klasy 4SP - 3LO

Wyniki klasyfikacji pobierz

 

Edukacja wczesnoszkolna

Analiza i ocena skuteczności pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy 1-3 pobierz
Arkusz monitorowania realizacji treści nauczania PP w klasach 1-3 pobierz
Karta osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy 1-3 pobierz

 

Przedszkole

Analiza i ocena sposobu realizacji zadań zawartych w PP pobierz
Analiza i ocena pracy dydaktyczno - wychowawczej pobierz
Arkusz monitorowania i ewaluacji organizacyjnej PP wychowania przedszkolnego pobierz
Arkusz monitorowania PP wychowania przedszkolnego pobierz

© 2020 Zespół Szkół w Krasnobrodzie