Procedury Pomocy Psychologiczno − Pedagogicznej pobierz

Plik do pobrania tutaj

Do pobrania tutaj

Plik do pobrania tutaj

Terminarz oceniania i klasyfikowania pobierz
Arkusz samooceny pobierz

 

Klasy 4SP - 3LO

Wyniki klasyfikacji pobierz

 

Edukacja wczesnoszkolna

Analiza i ocena skuteczności pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy 1-3 pobierz
Arkusz monitorowania realizacji treści nauczania PP w klasach 1-3 pobierz
Karta osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy 1-3 pobierz

 

Przedszkole

Analiza i ocena sposobu realizacji zadań zawartych w PP pobierz
Analiza i ocena pracy dydaktyczno - wychowawczej pobierz
Arkusz monitorowania i ewaluacji organizacyjnej PP wychowania przedszkolnego pobierz
Arkusz monitorowania PP wychowania przedszkolnego pobierz