Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

w roku szkolnym 2023/2024

do pobrania tutaj