Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

w roku szkolnym 2022/2023

do pobrania tutaj