1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 5a 5b 5c 6a 6b 7a 7b 8a 8b 2LO 4LO
religia        
ed. wczesnoszk.                          
j. polski              
j. angielski    
j. niemiecki                            
j. hiszpański                              
muzyka                      
plastyka                      
historia                  
historia i teraźn.                                      
wos                                    
geografia                  
biologia                    
przyroda                                    
chemia                                
fizyka                                        
matematyka                
informatyka                
wf
edb                                     
technika