1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 7c 8a 8b 1LO 2LO 3LO
religia          
ed. wczesnoszk.                            
j. polski                      
j. angielski
j. niemiecki                        
muzyka                                        
plastyka                                    
historia                              
historia i społ.                                      
wos                              
geografia                          
biologia                  
przyroda                                        
chemia                                        
fizyka                                      
matematyka            
informatyka              
wf                                        
edb                                         
technika