Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

  1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 5c 6a 6b 7a 7b 8a 8b 8c 3aG 3bG 3cG 1LO 2LO
religia                            
ed. wczesnoszk.                                  
j. polski            
j. angielski
j. niemiecki                          
muzyka                            
plastyka                            
historia            
wos                              
geografia                    
biologia                            
przyroda                                      
chemia                            
fizyka                            
matematyka            
informatyka              
wf            
edb                                 
zaj. artystyczne                                        
zaj. techniczne                                     
technika                                    
wok                                            
podst. przeds.                                            

© 2019 Zespół Szkół w Krasnobrodzie