1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 1LO 3LO 4LO
religia                    
ed. wczesnoszk.                            
j. polski                                
j. angielski
j. niemiecki                            
j. hiszpański                                  
muzyka                                        
plastyka                                        
historia                    
historia i społ.                                        
wos                                    
geografia                  
biologia                    
przyroda                                  
chemia                                        
fizyka                                        
matematyka            
informatyka                                      
wf                                        
edb                                         
technika