"THE TREASURES OF OUR LAND" - współpraca ze szkołą w Hiszpanii

W lutym 2020r klasa IV b rozpoczęła kolejny, międzynarodowy etap realizacji międzyprzedmiotowej innowacji pedagogicznej: ,, The Treasures of Our Land '' - Skarby Naszej Ziemi.

W II półroczu roku szkolnego 2020 uczniowie klasy IVb będą nie tylko odkrywać skarby naszego miasta i regionu, poznawać jego tajemnice i wyjątkowe walory ale także będą dzielić się pięknem naszej ziemi z rówieśnikami z hiszpańskiej szkoły CEIP Nuestra Senora de Dolores z miasteczka Herrera położonego w południowej części Hiszpanii, Andaluzji. Będą też poznawać skarby regionu, gdzie mieszkają uczniowie ze szkoły partnerskiej.

Innowacja jest realizowana w ramach programu eTwinning. eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

Realizacja innowacji we współpracy ze szkołą hiszpańską daje uczniom i nauczycielom dużo możliwości rozwoju. Uczniowie komunikują się ze swoimi rówieśnikami w języku angielskim dzięki czemu nauka tego języka nie jest ograniczona jedynie do książek ale staje się żywym językiem. Uczniowie uczą się korzystać z Internetu i jego możliwości poznając wiele narzędzi rozwijających ich umiejętności i wyobraźnię. Nauczyciele uczestniczący w projekcie rozwijają się dzieląc się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Wspólnie planują działania rozwijające kreatywność i umiejętności uczniów. Dzięki tej innowacji pedagogicznej uczniowie poznają elementy różnych przedmiotów: historii, sztuki, przyrody, informatyki, języka ojczystego i języka angielskiego. W ciekawy, niecodzienny sposób przyswajają sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki.

Plan współpracy ze szkołą hiszpańską jest też podzielony na kilka etapów. Aktualnie uczniowie realizują I etap współpracy: Breaking the Ice - Łamanie lodów . Jak łatwo się domyśleć to etap przeznaczony na poznawanie się. Uczniowie prezentują wykonane przez siebie prezentacje o sobie, piszą wiadomości i spotykają się online. Wszystkie czynności wykonywane są w bezpiecznej strefie TWINSPACE przeznaczonej do komunikacji szkół.

Cieszymy się, że możemy stawiać pierwsze kroki we współpracy z inną szkołą w Europie. Dzięki takim działaniom promujemy naszą piękną lokalną ojczyznę w Europie i poznajemy inne obszary naszego kontynentu, dostrzegamy podobieństwa i różnice między nami. Ta innowacja to także sposób na naukę dobrego korzystania z takich dobrodziejstw jak komputer i Internet a przede wszystkim z faktu bycia częścią wielkiej wspólnoty krajów Europy, do której także my, uczniowie i nauczyciele tak niewielkiego miasteczka jak Krasnobród mogą wnieść trochę dobra i piękna i zaczerpnąć tego samego od innych mieszkańców naszego kontynentu. Po drugiej stronie komputera jest zawsze drugi człowiek: uczeń, nauczyciel - każdy wyjątkowy ze swoimi talentami, zainteresowaniami i marzeniami.

Oto link do naszej mapy współpracy:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IIXmxV8C9H5clI_dmDZqsnIDhB2UapdT&ll=44.444020509

Koordynator projektu: wychowawca klasy IV b

Marzena Kałuża