Głównym celem innowacji jest zapoznanie młodzieży z ambitną i różnorodną muzyką. W każdym miesiącu przez jeden tydzień uczniowie podczas przerw będą słuchać wybranej na każdy miesiąc danego rodzaju muzyki. Zaczynamy od muzyki poważnej.
 

Innowacja pedagogiczna "I love reading - Mix and match". <<<kliknij>>>

Klasy Ia i Ib w roku szkolnym 2020/2021 realizują innowację pedagogiczną „Lapbookowa nauka - cztery pory roku ”. Lapbook to rodzaj interaktywnej książki, teczki, w której uczeń gromadzi informacje na określony temat. 

Tym razem przedszkolaki wyruszyły na spotkanie z Francją.

W marcu uczestnicy zajęć zgłębiali tajniki pracy kucharza. Dzięki uprzejmości  kierownictwa Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie uczniowie mogli obserwować pracę w kuchni. Poznali wyposażenie kuchni, zasady obowiązujące podczas przygotowywania posiłków oraz uczestniczyli w przygotowaniu surówki, którą potem mogli spróbować.