9 maja 2022r. w naszej szkole odbył się po raz pierwszy konkurs „Dyktando matematyczne”. Wzięli w nim udział uczniowie klas czwartych. Celem konkursu było połączenie wiedzy matematycznej ze znajomością zasad ortografii.

Uczniowie mieli do wykonania różnorodne ćwiczenia, m.in. rozwiązać rebus matematyczny, odnaleźć w tabeli matematyczne pojęcia, uzupełnić tekst brakującymi literami czy też znaleźć i poprawić błędnie zapisane słowa. W każdym zadaniu oceniana była także poprawność ortograficzna. Najlepsze wyniki w konkursie osiągnęli:
I miejsce Anna Szczerba kl.4a,
II miejsce Lena Kudełka kl.4b,
III miejsce Bartosz Bucior kl.4b.
Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

R.Koperwas B.Wiatrzyk

MATEMATYKA W OR...
MATEMATYKA W OR...
MATEMATYKA W OR...
MATEMATYKA W OR...