Święto liczby Pi obchodzone jest 14 marca. Ma to związek z amerykańskim systemem zapisywania dat (3.14), co stanowi przybliżoną wartość liczby Pi. Liczba Pi jest stałą matematyczną, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki.

Jej rozwinięcie jest nieskończone, w praktyce korzysta się z przybliżonych wartości -3,14. W naszej szkole to matematyczne święto obchodzili uczniowie klas czwartych. Było to dla nich pierwsze spotkanie z najsłynniejszą stałą matematyczną. Czwartoklasiści Dzień Liczby Pi świętowali przede wszystkim artystycznie: w stylu Pop –Art wykonali obraz liczby Pi, przedstawili liczbę Pi w postaci barwnej spirali oraz stworzyli okrągłą panoramę miasta Pi. Kolejne cyfry rozwinięcia liczby Pi posłużyły do utrwalenia cech podzielności w trakcie gry „Węże Pi”. Na lekcji wykorzystano materiały z serwisu gwo.pl, omatmo.pl, zloty nauczyciel.pl.

R.Koperwas B.Wiatrzyk

Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023
Pi Day 2023