Tegoroczne obchody Dnia Zdrowia obchodziliśmy na sportowo promując aktywność ruchową i zdrowy styl życia wśród uczniów.
17 kwietnia odbył się Szkolny Bieg po Zdrowie, w którym uczestniczyło ponad 100 uczniów z klas od 4 do 8 szkoły podstawowej oraz licealiści.

Wraz z uczniami biegli nauczyciele: Pani Aleksandra Olszewska, Panowie Wojciech Lewandowski, Wojciech Kurantowicz, Andrzej Gałan i Marcin Nowosad. Trasa przebiegała ulicami Lelewela, Spokojną i Dominikańską, liczyła nieco ponad 2 km. Uczniowie bardzo szybko ją pokonali, pierwsi biegacze byli na mecie już po 12 minutach. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali z rąk Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor pamiątkowe medale. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli nas w organizacji tego wydarzenia. W szczególności dziękujemy: Policjantom z Posterunku Policji w Krasnobrodzie za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Biegu. Spółce Rodowita z Roztocza, która przekazała wodę mineralną dla uczestników wydarzenia. Pani Barbarze Kukiełce za opiekę medyczną.
Mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy 😊.


Organizatorzy: Joanna Burda, Joanna Górnik, Wojciech Lewandowski

SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...
SZKOLNY BIEG PO...