W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 1 a i 1 b brali udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W ramach Programu realizowane były cztery lekcje dotyczące bezpieczeństwa:

  • W szkole i na wycieczce
  • Na drodze
  • W domu
  • W Internecie

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach. Utrwalały poznane oraz poszerzały wiedzę o nowe zasady bezpiecznego zachowania w najbliższym otoczeniu. Podsumowaniem Programu było samodzielne rozwiązanie Testu Bezpieczeństwa składającego się z 12 pytań. Większość zadań została rozwiązana bezbłędnie. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, a nasza szkoła certyfikat potwierdzający udział placówki w Programie.

B. Bielecka, K. Bukała

Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...
Realizacja prog...