17 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób - kolegów, koleżanek. W tym dniu na korytarzu szkolnym można było obejrzeć filmiki, których celem było kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i empatii.

Podczas przerw uczniowie wspólnie tworzyli rysunki związane z motywem przewodnim dnia " Każdy inny wszyscy równi". Uczniowie również tworzyli „Drzewo Tolerancji”, wpisując na listki hasła kojarzące się im z tolerancją, które pięknie ozdobiły drzewo. Za zorganizowanie akcji odpowiedzialni byli nauczyciele współorganizujący proces kształcenia.

Dominika Smyk

Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...
Dzień Tolerancj...