Matematyka to nauka, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. To dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. Wiele zawodów powiązanych jest ściśle z matematyką.

W związku z tym, w klasie II a i II b od października realizowany jest projekt edukacyjny „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”. Jest to cykl zajęć w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Równolegle z tym projektem będą realizowane tematy innowacji matematycznej „Małe i duże matematyczne podróże”.

Wdrożenie projektu i innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów kl. II oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny.

Mamy nadzieję, że podjęte działania staną się inspiracją dla uczniów do rozwijania ich zainteresowań i zdolności matematycznych.

                                                                                               Wych. kl. II a  B. Chmiel

                                                                                               Wych. kl. II b B. Twardowska