Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Ortoepicznym „Jesienne Spotkania z Poprawną Polszczyzną” organizowanego przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie.

Jest on przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala i Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Magdaleny Charzyńskiej-Wójcik, prof. KUL.

Przewodniczącą komisji konkursowej i osobą sprawującą opiekę merytoryczną jest Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami (zgłoszenie, oświadczenie, protokół).

Z wyrazami szacunku

Marzena Gęśla

główny koordynator konkursu

© 2020 Zespół Szkół w Krasnobrodzie