Pod hasłem: „Każdy ma swoje Westerplatte”

Regulamin konkursu