Zespół Szkół w Krasnobrodzie ogłasza Konkurs Recytatorski dla uczniów szkoły podstawowej klas IV – VIII.

Mamy nadzieję, że konkurs  da  Wam szansę na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra.

Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.

Jesienne barwne klimaty…. Liczymy, że przedstawicie utwory  radosnej, ciepłej tematyce tak jak najpiękniejsze barwy  jesieni.

REGULAMIN KONKURSU

I.  Adresaci

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkóły podstawowej w Krasnobrodzie. Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas  IV-VI  i uczniów  klas VII i VIII.

II. Repertuar to jeden wiersz lub fragment prozy,  tematyka tekstu jest dowolna.  Czas występu:  do 5 minut.

III. Kryteria oceny Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję recytatora, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

IV. Termin

 Na filmy czekamy do 24 listopada.

V.  Powołana komisja przyzna dyplomy i nagrody w poszczególnych kategoriach.

VI. Najlepsze recytacje zostaną opublikowane na stronie szkoły i FB.

M. Gęśla