„Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”

Zapraszamy uczniów klas I do udziału w konkursie plastycznym „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”, który organizowany jest z okazji „Pasowania na czytelnika”.

Regulamin

Organizator:

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół w Krasnobrodzie.

 

Cele:

• Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

• Zachęcenie do czytania książek.

• Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.

 

Tematyka:

• Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do przeczytanej książki. Praca może przedstawiać postać lub sytuację opisaną w książeczce.

 

Uczestnictwo:

• Konkurs adresowany jest do uczniów klas I.

 

Technika:

• Technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage).

• Format prac: A4.

 

Nagrody:

• Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody książkowe, dyplomy.

• Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Termin:

• Prace należy złożyć w bibliotece do 26 lutego 2021 r.

M. Tarłowska