Jak każdego roku w związku ze Świętem Patrona Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie nauczyciele organizują dla swoich uczniów szereg atrakcji i konkursów. W bieżącym roku szkolnym ogłoszony został konkurs literacki na ,,Kartkę z pamiętnika” upamiętniający wydarzenia bitwy pod Krasnobrodem z dnia 23 września 1939 r.

 Konkurs miał na celu:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej losów ułanów 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz bitwy pod Krasnobrodem.
3. Upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach.
4. Lepsze poznanie własnych korzeni.
5. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.

Fundatorami wszystkich nagród zarówno książkowych jak i rzeczowych byli:

  - Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego,

  - Polski Komitet Olimpijski

Do konkursu przystąpiła młodzież z klas VI- VIII SP i licealna. Wśród wielu ciekawych prac, jakie napłynęły, jury wyłoniła kilka zasługujących na szczególną uwagę.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce  Nagroda Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego – Agnieszka Kostrubiec z klasy VIII a

II miejsce Nagroda Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala – Paula Koniec z klasy VIIIa

III miejsce Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie Elżbiety Działy – Julia Nowosielecka z klasy VI c

IV miejsce - Maksymilian Nowosad z klasy VII b

V miejsce Nagroda Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Weronika Osuch z klasy VII b

VI miejsce – Dominika Surmacz z klasy VII b

Przyznano również wyróżnienia:

- Dawidowi Pakule z klasy VIII a

 - Sebastianowi Kozłowskiemu z klasy VIII a

 - Darii Bryle z klasy VII b

 - Martynie Mękal z klasy VII b

Nagrody książkowe autorstwa Zbigniewa Chmielewskiego, uczniowie otrzymali z osobistą dedykacją autora.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich

Renata Nowosielecka