Tytuł Matematycznego Mistrza Października otrzymują:

Wyniki i protokół z posiedzenia jury dostępny tutaj

W dn. 18 października 2017 r. w Zespole Szkół w Krasnobrodzie odbył się I etap KONKURSU POLONISTYCZNEGO, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W październiku odbył się etap szkolny konkursu historycznego dla gimnazjów województwa lubelskiego organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Do drugiego etapu (okręgowego) konkursu zakwalifikowali się:

  • Tyrka Dominik kl. IIIb
  • Sak Klaudia kl. IIIb
  • Smoluch Karolina kl. IIIb
  • Kawka Paula kl. IIIb
  • Pomaniec Bartosz kl. IIIa

Uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.

 Już po raz dziesiąty Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zorganizował Józefowskie Spotkania z Poezją Papieską i Piosenką Religijną. W konkursie, który odbył się 16 października br., mogli wziąć udział recytatorzy z klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjaliści, licealiści i osoby dorosłe. W kategorii – piosenka religijna – grupa śpiewających powiększona była o wszystkich uczniów szkoły podstawowej.