Uczniowie klas czwartych poznawali wodę jako substancję. Żeby lepiej zrozumieć dlaczego jest tak ważna dla wszystkich żywych organizmów i środowiska, na zajęciach kreatywnych zbadali jej właściwości.

Uczniowie pracowali w grupach. Każda z nich musiała przeprowadzić kilka doświadczeń zgodnie z instrukcją, zapisać obserwacje i wyciągnąć wnioski.

Czwartoklasiści badali rozpuszczalność różnych substancji w wodzie – soli, cukrów prostych, skrobi. Obserwowali w jaki sposób sól zmienia właściwości środowiska wodnego – porównywali wyporność wody słonej i słodkiej. Badali siłę spójności wody oraz zjawisko przylegania min. liczyli ile kropel wody zmieści się na monecie, obserwowali pływanie różnych przedmiotów na powierzchni wody, pobierali wodę rurkami do napojów, obserwowali włoskowatość papieru. Nauczyciel wyjaśnił jakie znaczenie mają te właściwości dla pobierania wody przez rośliny czy utrzymywania się niektórych owadów czy roślin na powierzchni wody.