W styczniu, uczniowie klas IV uczestniczyli na zajęciach poświęconych zagadnieniom suszy i powodzi oraz ich skutkom.

Zobrazowane zostały im pojęcia suszy i powodzi. W czasie dyskusji uczniowie proponowali przeciwdziałaniu na obszarach zagrożonych negatywnymi konsekwencjami tych dwóch zjawisk. Podsumowanie pracy było przygotowanie plakatów przez uczniów, dotyczących zasobów wodnych na Ziemi, rodzajom retencji, obiegu wody w przyrodzie czy sposobie uzdatniania wody. W czasie zajęć wykorzystano prezentację multimedialną, karty pracy grupowej oraz filmy z pakietu „Aktywni Błękitni”.