W styczniu, uczniowie klas IV uczestniczyli na zajęciach poświęconych zagadnieniom suszy i powodzi oraz ich skutkom.

Uczniowie klas czwartych poznawali wodę jako substancję. Żeby lepiej zrozumieć dlaczego jest tak ważna dla wszystkich żywych organizmów i środowiska, na zajęciach kreatywnych zbadali jej właściwości.

Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Oszczędzam wodę – żyję lepiej”.

12.01.2023r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

W styczniu został przeprowadzony konkurs „Moje zasady bezpieczeństwa nad wodą”.