W tym roku szkolnym propagowaliśmy zagadnienia związane z wodą i jej właściwym gospodarowaniem wykonując gazetki na korytarzu.

Uczniowie klas czwartych na zajęciach przyrody poznawali sposoby oszczędzania wody w domu.

W naszym przedszkolu odbyło się spotkanie pt. "Woda źródłem życia" poprowadzone przez panią Joannę Burdę. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się ile jest wody na świecie, dlaczego jest ona tak potrzebna i w jaki sposób dzieci mogą zadbać o jej oszczędzanie.

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie przygotowanym przez nauczycieli przyrody pt. „STOP SUSZY”.

 Z okazji Dnia Ziemi oraz w ramach realizacji programu edukacyjnego „AKTYWNI BŁĘKITNI” - Szkoła przyjazna wodzie 20 kwietnia 2023r. uczniowie klas czwartych sprzątali tereny wokół zalewu kąpieliskowego w Krasnobrodzie oraz trasę przemarszu.