W roku szkolnym 2021/2022 najstarsze grupy przedszkolne po raz kolejny przystąpiły do projektu „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Głównym założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. W ramach realizacji programu został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej. Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”, samodzielnie projektowały znaczki „Nie pal przy mnie” oraz „Papierosiaki straszaki”, które zabrały do domów. Rodzice wraz z dziećmi wykonali plakaty o tematyce antynikotynowej. Realizując program spotkaliśmy się z zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach oraz z akceptacją rodziców, którzy wspierali program.

Angelika Nowak

"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...
"Czyste powietr...