W ramach akcji „Szkoła Pamięta” dzieci z naszego przedszkola w dniu 31 października 2022r. udały się na pobliski cmentarz. Celem wyjścia było zapalenie zniczy i oddanie hołdu żołnierzom oraz ułanom, którzy walczyli o wyzwolenie Krasnobrodu.

Dzieci zapaliły znicze, jako wyraz naszej pamięci i szacunku dla Bohaterów. Towarzyszył nam podniosły nastrój, zaduma i smutek. Dla przedszkolaków była to ważna lekcja wychowania patriotycznego.

B. Twardowska

Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...
Pamiętamy...