Dnia 14 listopada przedszkolaki uczciły Święto Niepodległości. To jedna najważniejszych dat w historii Polski. Dzieci z grupy 0 a „Krasnale” oraz 0 b „Słoneczka” zaprezentowały program artystyczny zapoznając młodszych kolegów z losami Polaków w latach niewoli oraz utrwalając wiedzę o polskich symbolach narodowych.

Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłości do Ojczyzny. Podniosłości uroczystości dodawały galowe stroje oraz biało – czerwone kotyliony wszystkich przedszkolaków. Podczas akademii zostały wręczone nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu plastycznego „Jestem Polakiem”. Wystawa prac znajduje się w holu przedszkolnym. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Karolina Bukała

Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...
Święto Niepodle...