Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na "Laboratoria przyszłości" 

1. Zapytanie ofertowe