Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na dostawę artykułów spożywczych

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta

3. Oświadczenie

4. Klauzula informacyjna Rodo

5. Wzór umowy

6. Kosztorys