Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkół w Krasnobrodzie na rok szkolny 2023/2024 należy składać do sali C1 lub B4. Formularz wniosku do pobrania poniżej lub w świetlicy szkolnej.

Wniosek do pobrania