Lance do boju, szable w dłoń…

Takie słowa żurawiejki  rozbrzmiewały podczas tegorocznych obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie. Od 1987 roku tradycją stały się coroczne obchody święta patrona, na które zapraszana jest zarówno społeczność lokalna jak i goście szczególnie związani z pułkiem czy naszą szkołą.

Imię nadano ku czci ułanów, którzy  23 września 1939r. pod dowództwem generała Władysława Andersa stoczyli pod Krasnobrodem bitwę.  25 Pułk Ułanów Wielkopolskich wchodzący w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii spotkał się wtedy z 8 Dywizją Piechoty. Ułani mieli za zadanie zająć miasto, a następnie kierować się na południe ku granicy węgierskiej. Rozpoczęła się walka,  podczas której chcąc uniknąć ostrzału 25 pułk z zaskoczenia wygnał nieprzyjaciela z pola bitwy. W pościg za uciekającymi Niemcami ruszył szwadron dowodzony przez podporucznika Tadeusza Gerleckiego.

Do bitwy kawaleryjskiej doszło po wyłonieniu się zza wzgórza oddziału kawalerii wschodniopruskiej.   25 Pułk Ułanów Wielkopolskich rozpoczął szarżę. Wróg odpowiedział kontratakiem. Po stracie swojego dowódcy, kawaleria niemiecka rozpoczęła odwrót. Nacierający na nich ułani 25 pułku zostali ostrzelani. Wówczas zginął dowódca szwadronu ppor. Tadeusz Gerlecki. Ocalałych spod ostrzału wyprowadził kapral Karol Mikołajewski.

Bitwa pod Krasnobrodem zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich. Nie obeszło się jednak bez strat- 26 zabitych i 35 rannych po naszej stronie, po stronie niemieckiej 47 zabitych i 30 rannych. Dzięki zwycięstwu udało się wyprzeć Niemców z miasteczka, rozbito sztab niemieckiej 8 Dywizji Piechoty, wzięto do niewoli 100 niemieckich jeńców oraz uwolniono 40 polskich żołnierzy.  Bitwa pod Krasnobrodem jest prawdopodobnie jedyną bitwą w kampanii wrześniowej, w której starła się ze sobą kawaleria polska i niemiecka. Wynik bitwy jest najlepszym dowodem świadczącym o odwadze, męstwu, zaciekłości i dzielności polskiego żołnierza.

Za walki podczas kampanii wrześniowej 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich został odznaczony orderem Virtuti Militari.

Jak co roku uroczystość rozpoczęła się w przeddzień głównych obchodów wieczornicą, podczas której zaproszeni goście wspominali bohaterów, swoich ojców, dziadków, przyjaciół- uczestników bitwy pod Krasnobrodem. Przywołana został znów pamięć dowódcy płk Bogdana Stachlewskiego, rtm. Henryka Leliwy- Roycewicza, kpr. Karola Mikołajewskiego, ppor. Jana Błasińkiego czy por. Tadeusza Gerleckiego. Przerywnikiem tych wspomnień były pieśni żołnierskie i żurawiejki intonowane przez reprezentantów Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Następnego dnia na dziedzińcu przed głównym wejściem spotkała się społeczność szkolna  i zaproszeni goście. Na początku obchodów przeprowadzono ceremoniał wojskowy. Dowódca kompanii honorowej ppor. Bogdan Mikuła złożył meldunek  o gotowości do uroczystości dowódcy 25 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT mjr Wojciechowi Bryknerowi. Następnie wszyscy w zwartym zorganizowanym szyku za żołnierzami kompanii oraz szkolnymi i kombatanckimi pocztami sztandarowymi udali się  do Kościoła p.w. NNMP w Krasnobrodzie na mszę świętą, którą celebrował ksiądz Prałat Eugeniusz Derdziuk. Przemarszowi ulicami miasta towarzyszyli jadący konno ułani ze Stowarzyszenia Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody.

W drodze powrotnej na parafialnym cmentarzu przy Pomniku Żołnierzy Września z 1939r. miał miejsce uroczysty apel poległych przedstawiony przez ppor. Edytę Kulińską, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przez  delegacje szkół, zakładów pracy oraz przedstawicieli władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz gości uczestniczących w uroczystościach. 

Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły. W tegorocznych obchodach Święta Patrona Szkoły udział wzięli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, nauczyciele emeryci, dyrektorzy szkół i zakładów pracy z terenu gminy Krasnobród, szkolne i kombatanckie poczty sztandarowe, Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Na tak ważne spotkanie w 80. rocznicę bitwy przybyli również: posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Tomasz Zieliński i Sławomir Zawiślak, pełnomocnik Wojewody Lubelskiego Konrad Sawicki, Starostę Powiatu Zamojskiego reprezentował dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Artur Piaseczny, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu Monika Żur, dyrektor do spraw rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej w Lublinie Janusz Kawałko oraz dr hab. Marek Wierzbicki profesor nadzwyczajny nauk społecznych KUL  kierownik referatu Biura Edukacji Publicznej IPN. Gośćmi  szczególnymi byli: Mirosław Chada Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, ppor. rez. Mariusz Mikołajewski z rodziną- syn plut. podchor. Karola Mikołajewskiego, Marek Malik- syn Władysława Malika (żołnierza spoczywającego na krasnobrodzkim cmentarzu) oraz Państwo Chmielewscy- wielcy pasjonaci historii.

Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali interesującą część artystyczną, której scenariusz oparty został na książce Zbigniewa Chmielewskiego Rotmistrz Henryk Leliwa-Roycewicz i jego żołnierze. Akademia wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę wybuchu II wojny światowej, jednak największy nacisk położyła na ukazanie ducha walki narodu polskiego. Występ ten wzbudził wielkie wzruszenie wśród widzów. Pani Dyrektor podziękowała artystom za ich ciężką pracę, a także przypomniała zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o dziejach naszego narodu, o polskiej tradycji i kulturze. Następnie odbyła się krótka prelekcja wzbogacona prezentacją multimedialną przygotowana przez dr hab. Marka Wierzbickiego,  która w skrócie zobrazowała sytuację polityczną kraju przed oraz w trakcie wybuchu wojny oraz prezentacja Zbigniewa Chmielewskiego przedstawiająca bliżej sylwetkę rtm. Roycewicza. Autor książki o Leliwie mówił o wartościach, jakimi charakteryzował się jego bohater, zauważył też celowość przekazywania wiedzy historycznej i kultywowania postaw patriotycznych szczególnie wśród młodego pokolenia.

Dokładnie tę postać ukazała wystawa pt. „Rotmistrz Henryk Leliwa- Roycewicz, dowódca batalionu „Kiliński”, która została udostępniona do zwiedzania w siedzibie szkoły. Ekspozycja poświęcona srebrnemu medaliście igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 r., rotmistrzowi 25 pułku, uczestnikowi Powstania Warszawskiego oraz dowódcy batalionu Kiliński, zdobywcy budynku PAST-y wzbudziła wiele emocji.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie Elżbieta Działa oraz Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal zostali uhonorowani Srebrnymi Medalami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT” (Praca wszystko zwycięża) za krzewienie idei pracy organicznej. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, krzewiących poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralne i wartości pracy organicznej. Srebrny Medal „LABOR OMNIA VINCIT” jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobistościom najbardziej zasłużonym w realizacji tych ideałów. Medale wręczył ppor. rez. Mariusz Mikołajewski- wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego, który przekazał też  na ręce Pani Dyrektor Kombatancki Certyfikat Pamięci dla Szkoły Podstawowej  im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie przyznany przez Kapitułę Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Dyrekcja ZS w Krasnobrodzie, nauczyciele i uczniowie pragną bardzo gorąco podziękować zarówno osobom prywatnym jak również szeregom instytucji wspierających organizację szkolnej uroczystości, gdyż dzięki Państwa wielkiemu sercu, współpracy, zaangażowaniu sił z różnych środowisk i organizacji tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły zapewne miały bogatszy wymiar oraz bardziej uroczystą oprawę niż dotychczas.

                                           R. Nowosielecka                                                                                                                      

Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...
Święto Szkoły P...