Terminarz oceniania i klasyfikowania 2022 − 2023 pobierz
Analiza i ocena skuteczności pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy 1-3 pobierz
Przedszkole pobierz
Klasyfikacja SP klasy 1−7 pobierz
Klasyfikacja końcowa SP klasa 8 pobierz
Klasyfikacja LO pobierz
Uzasadnienie oceny niedostatecznej pobierz
Sprawozdanie z nauczania indywidualnego pobierz
Procedury Pomocy Psychologiczno − Pedagogicznej pobierz

Do pobrania tutaj