1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 8c 2LO 3LO
religia                                      
ed. wczesnoszk.                                    
j. polski                          
j. angielski                                  
j. niemiecki                                      
muzyka                                      
plastyka                                      
historia                                      
historia i społ.                                      
wos                              
geografia                
biologia                
przyroda                                      
chemia                                      
fizyka                                      
matematyka                          
informatyka                                      
wf                                      
edb                                       
technika