Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na "dostawę artykułów spożywczych"

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Kosztorys zapytania ofertowego

3. Oferta

4. Oświadczenie

5. Klauzula informacyjna Rodo