Godziny pracy logopedy

rok szkolny 2020/2021 - II półrocze

sala A1

Małgorzata Lipczewska − Litwińczuk - 691759382

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
         

800 − 1150 − Przedszkole

1150 − 1235 − 1b

1235 − 1335 − 2b

1335 − 1430 − 4b

815 − 1250 − Przedszkole

1250 − 1335 − 2a

1335 − 1425 − 5b (ind.)

1425 − 1515 − 8b/7b

800 − 1150 − Przedszkole

1150 − 1235 − 2b

1235 − 1335 − 3a/3b

1335 − 1425 − 4a/5b/6a

1235 − 1335 − 2a/3a

800 − 1030 − Przedszkole