Dyrekcja Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

 

Dyrektor − mgr Elżbieta Działa

Wicedyrektor − mgr Krystyna Czapla