Pełny obiad: 16 x 5,00zł = 80,00zł

Zupa: 16 x 2,00zł = 32zł

Drugie danie: 16 x 3,50zł = 56zł

Całodzienne (przedszkole i oddziały zerowe): 17 x 6,50zł = 110,50zł

 

 Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto
nr 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia)

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!

Szkoła podstawowa Liceum

Pełny obiad − 20 x 5,00 = 100 zł

Zupy − 20 x 2,00 = 40 zł

Drugie danie − 20 x 3,50 = 70 zł

Całodzienne - 20 x 6,50 = 130,00 zł

Pełny obiad − 19 x 5,00 = 95 zł

Zupy − 19 x 2,00 = 38 zł

Drugie danie − 19 x 3,50 = 66,50 zł

 

 Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto
nr 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia)

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!

Pełny obiad: 19 x 5,00zł = 95,00zł

Zupa: 19 x 2,00zł = 38zł

Drugie danie: 19 x 3,50zł = 66,50zł

Całodzienne (przedszkole i oddziały zerowe): 22 x 6,50zł = 143,00zł

 

 Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto
nr 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia)

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!

Pełny obiad: 21 x 5,00zł = 105,00zł

Zupa: 21 x 2,00zł = 42zł

Drugie danie: 21 x 3,50zł = 73,50zł

Całodzienne (przedszkole i oddziały zerowe): 21 x 6,50zł = 136,50zł

 

 Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto
nr 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia)

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!

Pełny obiad − 105 zł

Zupy − 42 zł

Drugie danie − 73,50 zł

Całodzienne − 136,50 zł

 

 Wpłaty za wyżywienie dokonywane mogą być wyłącznie na konto
nr 14 9639 0009 2002 0058 8276 0003

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z wyżywienia)

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!