Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

Uczniami najbardziej aktywnymi, zaangażowanymi w życie szkoły i klasy, chętnymi do pomocy innym, rozwijającymi swoje zdolności i zainteresowania w szkole i poza nią, dzielącymi się swymi talentami w szkole, środowisku lokalnym oraz wyróżniający się wysoką frekwencją w grudniu są:

Czytaj więcej...

Umieść zielone kwadraty z liczbami na polach zaznaczonych wewnątrz kolorowych kół zgodnie z ich kolorowymi opisami.

Place the green squares with numbers in the fields marked inside colored circles according to their color descriptions.

Czytaj więcej...

Uczniami najbardziej aktywnymi, zaangażowanymi w życie szkoły i klasy, chętnymi do pomocy innym, rozwijającymi swoje zdolności i zainteresowania w szkole i poza nią, dzielącymi się swymi talentami w szkole, środowisku lokalnym oraz wyróżniający się wysoką frekwencją są:

Czytaj więcej...

© 2020 Zespół Szkół w Krasnobrodzie