Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

Innowacja wychowawcza mająca na celu motywację uczniów do dobrej frekwencji w szkole, uaktywnienia się w życiu klasy i szkoły, rozwijania swoich talentów, udziału w konkursach a także w imprezach szkolnych, lokalnych oraz regionalnych.

Czytaj więcej...

Celem innowacji jest odkrywanie piękna  regionu, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, budowanie więzi ze swoim regionem oraz poczucia tożsamości regionalnej poprzez wykonanie plakatów co pozwoli również rozwinąć kreatywność i zdolności artystyczne dzieci.

Czytaj więcej...

Celem tej innowacji jest integracja klasy, wykształcenie kompetencji społecznych uczniów a także rozwój ich pewności siebie poprzez aktywny udział w godzinach wychowawczych bazujących na specjalnie opracowanych scenariuszach lekcji.

Czytaj więcej...

Inspiracją do wprowadzenia innowacji był m.in.  zauważalny wśród młodzieży spadek motywacji do mówienia i występowania publicznego. Zaplanowane działania umożliwią uczniom poznanie technik i metod pracy animatora czasu wolnego. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Finalnie, uczniowie będą mieli okazję zaprezentowania swoich umiejętności na forum.

Czytaj więcej...

Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji społecznych uczniów, tj. nawiązywanie relacji, empatia, świadomość własnych emocji czy też dobra współpraca z innymi. Program projektu wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi opiera się na metodzie kształcenia wykorzystującej TIK i wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się.

Czytaj więcej...

ZS dla Niepodległej - działania szkoły

© 2019 Zespół Szkół w Krasnobrodzie