Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na " dostawę wyrobów garmażeryjnych"

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Kosztorys zapytania ofertowego

3. Oferta

4. Oświadczenie

5. Klauzula informacyjna Rodo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na "Laboratoria przyszłości" 

1. Zapytanie ofertowe

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na " dostawę mrożonek"

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Kosztorys zapytania ofertowego

3. Oferta

4. Oświadczenie

5. Klauzula informacyjna Rodo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na " dostawę wyrobów garmażeryjnych"

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Kosztorys zapytania ofertowego

3. Oferta

4. Oświadczenie

5. Klauzula informacyjna Rodo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na "dostawę artykułów spożywczych"

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Kosztorys zapytania ofertowego

3. Oferta

4. Oświadczenie

5. Klauzula informacyjna Rodo