Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na dostawę mięsa i produktów mięsno - wędliniarskich

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta

3. Oświadczenie

4. Klauzula informacyjna Rodo

5. Wzór umowy

6. Kosztorys

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na dostawę mrożonek

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta

3. Oświadczenie

4. Klauzula informacyjna Rodo

5. Wzór umowy

6. Kosztorys

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na dostawę artykułów spożywczych

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta

3. Oświadczenie

4. Klauzula informacyjna Rodo

5. Wzór umowy

6. Kosztorys

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na dostawę wyrobów garmażeryjnych

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta

3. Oświadczenie

4. Klauzula informacyjna Rodo

5. Wzór umowy

6. Kosztorys

Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Lokalnego Animatora Sportu

na obiekcie ORLIK

przy

Zespole Szkół w Krasnobrodzie,

ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród