Zapraszamy uczniów ZS w Krasnobrodzie do wzięcia udziału w konkursie na "Najlepszego Czytelnika Miesiąca Października".

Pod hasłem: „Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński – wspólne drogi do świętości”

Regulamin konkursu

Koło Fotograficzne Zespołu Szkół w Krasnobrodzie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
pod hasłem
„BARWY NARODOWE WOKÓŁ NAS”.
Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły, bez ograniczeń wiekowych.

 

Więcej informacji tutaj

WIOSENNY KONKURS JĘZYKOWO-MULTIMEDIALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Mein Bildwörterbuch” - “Mój słownik obrazkowy”