Uczniowie naszej szkoły dzięki udziałowi w konkursie "Żywe obrazy" udowodnili, że sztuka nie musi być monotonna. Głównym celem konkursu było stworzenie tzw. „żywych obrazów”, czyli rekonstrukcji dzieł malarstwa.

Zapraszamy uczniów klas IV- VIII i LO do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Jak Polacy walczyli o wolność”. W konkursie biorą także udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych poprzez pogłębianie wiedzy historycznej i upamiętnianie w formie ilustracji ważnych wydarzeń z dziejów Polski związanych z walką o wolność i niepodległość.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV- VIII Zespołu Szkół w Krasnobrodzie i Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez pogłębianie wiedzy historycznej i upamiętnianie w formie ilustracji ważnych wydarzeń z dziejów Polski, związanych z walką o wolność i niepodległość.

Zapraszamy uczniów ZS w Krasnobrodzie do wzięcia udziału w konkursie na "Najlepszego Czytelnika Miesiąca Października".