Godziny pracy logopedy

rok szkolny 2021/2022 - I półrocze

sala A1

Małgorzata Lipczewska − Litwińczuk - 691759382

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
         

1100 − 1230 − Przedszkole

1235 − 1335 − 3a

1335 − 1425 − 6b (ind)

815 − 1150 − Przedszkole

1150 − 1235 − 1a

1235 − 1335 − 3b

1335 − 1425 − 4a

815 − 1150 − Przedszkole

1150 − 1235 − 1a

1235 − 1335 − 2b

1335 − 1425 − 4b/5b

1100 − 1250 − Przedszkole

1250 − 1335 − 1a

1335 − 1425 − 5a/5b

1425 − 1515 − 6b/7a/8b

815 − 1200 − Przedszkole

1200 − 1245 − 3a