W tym roku szkolnym propagowaliśmy zagadnienia związane z wodą i jej właściwym gospodarowaniem wykonując gazetki na korytarzu.