Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

Dnia 21.02.2020 r. podczas godziny wychowawczej uczniowie klasy V B mieli możliwość spotkania się z Przemysławem Portusiem,  Prezesem Stowarzyszenia Genealogicznego Zamojszczyzny, który opowiadał dzieciom o genealogii – nauce badającej więzi rodzinne między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa.

Pan Przemysław opowiadał dzieciom o relacjach rodzinnych pomiędzy poszczególnymi członkami danej rodziny. Przedstawił w jaki sposób można odtworzyć pokrewieństwo sięgając do bardzo odległych czasów. Uczniowie podczas spotkania zadawały pytania oraz wykazywały się widzą historyczną zarówno ogólną jak i na temat dziejów zamieszkiwanego przez nie rejonu np. historia Sanktuarium w Krasnobrodzie.

B. Pliżga

© 2020 Zespół Szkół w Krasnobrodzie